Bildvisningar

Månadsvisningar

Vi tar med oss 3 st bilder i varje klass digital, färg papper och svart/vit där vi tar ut 3 bilder i varje klass upp till 11 st. Därefter så tar vi ut 5 st bilder i varje klass, så får nog en hel del bilder att titta på.

Hälsingemästerskapet

Hälsingemästerskapet är en fototävling som pågått oavbrutet sedan 1976 där man tävlar med kollektioner, alltså 2 till 5 bilder, i klasserna:

 • Färg påsikt
 • Svartvit påsikt
 • ”Projektion”

Påsiktsbilderna skall ha maxformatet 30 x 40 cm inklusive ev. passepartout. Kan det finnas tveksamhet om hur en påsiktsbild ska vara vänd bör bilden märkas på baksidan.
De digitala bilderna ska som största mått ha en sidlängd av 1024 pixlar (samma som t.ex. RIFO:s eller DIFO:s digitala klasser). Bilderna skall vara i formatet jpg (JPG, jpeg) och komprimerade till ca 250 kB. Färgrymden bör vara sRGB. Exif-informationen får uteslutas.

Digitala bilder lämnas på en CD klubbvis, numrerade och försedda med kort signatur i filnamnet, se nedan. CD:n märks med klubbnamnet.

Samtliga bilder skall vara märkta med en signatur och numrerade i ordningsföljd.
Tillsammans med kollektionerna ska deltagande klubb bifoga en lista med uppgifter om signatur, antal bilder och fotografens namn.

DIFO

Klubbarna inom Mellannorrlänska Distriktet av Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) deltar i det som kallas Distriktfofostämmans salonger, DIFO. Tävlingen brukar redovisas i slutet av april/början av maj varje år, med inlämning slutet av februari/början på mars.

Varje deltagare får delta med max tre bilder per klass i dessa klasser:

 • Färg påsikt
 • Svartvit påsikt
 • Digitalt

För tävlingsregler så hittar ni dem på denna sida: DIFO

RIFO

Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) inbjuder varje år alla sina medlemmar till de återkommande utställningarna och salongerna:

 • Riksfotoutställningen
 • Bildexpo
 • Diasalongen
 • Digitalsalongen
 • Ungdomsutställningen

När vi i klubben pratar om RIFO menas alla dessa nämnda utställningarna. Folkligt uttryckt kan man säga att detta är SM i foto!
För tävlingsregler så hittar ni dem på denna sida: RIFO