Om klubben

Styrelsen

Titel Namn Telefon
Ordförande: Sven-Erik Sundberg 070-2180760
Vice ordförande: Philippe Rendu 070-3519052
Sekreterare: Christer Bergström
Kassör: Maritha Ohlsson 070-6879045
Ledamot: Sigrun Pierrou 070-5979599
Suppleant 1: Marianne Ersson 073-8414685
Suppleant 2: Knut Jonsson 070-3893775
Web: Lars Eriksson 070-5818465

Historia

Det kanske skulle ha varit en klang och jubelföreställning, när vi år 2015 i april fyller 70 år. Det var i april år 1945 som Gunnar Lager startade klubben. Det finns klubbar som startade redan år 1894, så än har vi en bit kvar kära fotoklubbister.

Vecka 26 skall vi ha en fotoutställning i Sörfjärdens kapell (www.sorfjarden.se). Så tänk gärna över vad ni vill bidra med i bildväg. Sedan behöver vi också ha någon form av jour-schema för vi kan ju inte ha utställningen obevakad.